Cross Country nad Bychowianką

Formularz rejestracji

Pozostało miejsc: 256/300
Imię i nazwisko*:
Płeć*:
kobieta mężczyzna
Data urodzenia*:
  
Pesel*:
Ulica*:
 
Kod / Miasto*:
Państwo*:
Telefon*:
e-mail*:
Klub*:
Marka motocykla*:
Pojemność motocykla*:
Klasa*:Akceptacja regulaminu.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest GROS Systemy Komputerowe z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ogrody 12/62, NIP: 9531386764, REGON: 090003043, w celu założenia konta użytkownika na potrzeby rezerwacji numerów startowych w sportach motorowych i korzystania z usług Motoresults.pl.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zarządzania, a także prawie zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.
* Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Gros moich danych osobowych do Klub Motocyklowy Enduro Wierzchucino, Wierzchucino, w celu ich przetwarzania na potrzeby organizacji imprezy Cross Country nad Bychowianką, 2019-05-04 Wierzchucino.
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GROS Systemy Komputerowe Grzegorz Ostrowski z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Ogrody 12/62. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kierować na adres e-mail entry@motoresults.pl

2. Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą. Gros Systemy Komputerowe przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez GROS Systemy Komputerowe, zwany dalej Administratorem Danych Osobowych, w celu założenia konta użytkownika na potrzeby rezerwacji numerów startowych w sportach motorowych. Rezerwacja numerów startowych uprawnia do udziału w danej dyscyplinie sportu motorowego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby której dane dotyczą.

4. Okres przechowywania danych osobowych

GROS Systemy Komputerowe będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia imprezy (05.05.2019).

5. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez GROS Systemy Komputerowe Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo: a. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.